dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นม?/b>
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ?/b>
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษ?/b>
bulletข้อมูลบุคลาก?
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบกา?
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางา?ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิ?/b>
bulletสาขาวิชาไฟฟ้?/b>
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไ?/b>
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/b>
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญช?/b>
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที?/b>
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ?/b>
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ?/b>
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษ?/b>
bulletงานปกครอ?/b>
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชากา?/b>
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอ?/b>
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/b>
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไท?ไต้หวั?/b>
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
bulletเอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อ?/b>
dot
dot
มุมคำถาม
dot
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมยุทธนาวี  พระเจดีย์กลางน้ำ

ฟาร์มจระเข้ใหญ?nbsp; งามวิไลเมืองโบรา?/span>

สงกรานต์พระประแด?nbsp; ปลาสลิดแห้งรสด?/span>

ประเพณีรับบั?nbsp; ครบถ้วนถั่วอุตสาหกรร?/span>

_______________________________________________

              จังหวัดสมุทรปราการ  หรือเรียกโดยทั่วไปว่?nbsp;'' เมืองปากน้?"  เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเล ที่สำคัญในอดีต  หมายถึ?กำแพงชายทะเลหรือกำแพงริมทะเล สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธาน?nbsp;ในสมัยของพระเจ้าทรงธรร?nbsp;เดิมตั้งอยู่ใกล้คลองปลากดทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลั?nbsp;ทรงโปรดเกล้า?nbsp;ให้สร้างเมืองสมุทรปราการเป็นเมืองใหม่ที่บริเวณบางเจ้าพระยา คื?nbsp; ตำบลปากน้ำในปัจจุบัน  อยู่ระหว่างคลองปากน้?กับคลองมหาวงศ์  อันเนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าที่ตั้งเมืองสมุทรปรากา?nbsp;  ยังไม่มั่นคงพอที่จะตั้งรับต่อสู้กับข้าศึกได้  และได้ทำพิธีฝังหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย?เดือ?4 ขึ้น 7 ค่???2365 บริเวณที่ฝังหลักเมืองชาวบ้านเรียกว่า "ศาลเจ้าพ่อหลักเมือ?quot;  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ของชาวสมุทรปราการมาจนถึงปัจจุบันนี?nbsp; ต่อมาในป??? 2475  จังหวัดพระประแดงถูกยุบ และให้มารวมขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการ  ดังนั้นจังหวัดพระประแด?จึงคงสภาพเป็นเพียงอำเภอพระประแดง   ที่ตั้งอยู่ใกล้ปากกแม่น้ำเจ้าพระยา    ต่อมาในป???2485  จังหวัดสมุทรปราการ ถูกยุบไปรวมกับจังหวัดพระนค?nbsp;จนถึงป???2489  รัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการขึ้นมาใหม่อีกครั้?nbsp;และดำรงฐานะเป็นจังหวัดสมุทรปราการมาจนถึงทุกวันนี?nbsp; จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีป้อมปราการมากมาย ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของข้าศึกตั้งอยู่ทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาดังต่อไปนี้  คื?/font>
              1. ป้อมประโคนชั?nbsp;
              2. ป้อมนารายณ์ปราบศึก 
              3. ป้อมปราการ
              4. ป้อมกายสิทธิ?nbsp;
              5. ป้อมผีเสื้อสมุทร 
              6. ป้อมตรีเพช?/font>
              7. ป้อมคงกระพัน 
              8. ป้อมเสือซ่อนเล็บ 
              9. ป้อมพระจุลจอมเกล้า
              ปัจจุบันนี้ป้อมปราการในจังหวัดสมุทรปราการเหลืออยู่เพีย?nbsp; 2 ป้อม เท่านั้น คื?ป้อมผีเสื้อสมุทร  และป้อมพระจุลจอมเกล้?/font>

              จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 - 14 องศาเหนื?และเส้นแวงที?100 - 101 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมต?หรือประมาณ 627,557.50 ไร?อยู่ห่างจากกรุงเทพ?ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมา?30 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
              - ทิศเหนือ ติดต่อกั?กรุงเทพมหานค?ระยะทา?55.00 กิโลเมตร 
              - ทิศใต้ ติดต่อกั?อ่าวไท?nbsp;ระยะทา?47.20 กิโลเมตร 
              - ทิศตะวันออ?ติดต่อกั?จังหวัดฉะเชิงเทร?nbsp;ระยะทา?42.60 กิโลเมตร
              - ทิศตะวันตก ติดต่อกั?กรุงเทพมหานค?ระยะทา?34.20 กิโลเมตร

ข้อมูลเพิ่มเติ?/strong> >>> Linksbobet asia sitemap m88 tank sbobet casino sbobet asia royal online mobile Slotonline sbobet555 line sboibc888