dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นม?/b>
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ?/b>
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษ?/b>
bulletข้อมูลบุคลาก?
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบกา?
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางา?ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิ?/b>
bulletสาขาวิชาไฟฟ้?/b>
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไ?/b>
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/b>
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญช?/b>
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที?/b>
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ?/b>
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ?/b>
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษ?/b>
bulletงานปกครอ?/b>
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชากา?/b>
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอ?/b>
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/b>
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไท?ไต้หวั?/b>
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
bulletเอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อ?/b>
dot
dot
มุมคำถาม
dot
สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

            สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นการผลิตนักเรียนให้มีความรู้ในด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต?เข้าใจในกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นพลาสติกและอะลูมิเนียม  เพื่อผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ มีความรู้ในกรรมวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพของสินค้า เครื่องมือที่ต้องศึกษา ได้แก่ เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือตั?เครื่องมือนำทางและจับยึดชิ้นงา?แม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก อลูมิเนียม เป็นต้?นักเรียนจะได้ฝึกการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ดังกล่าว โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และใช้เครื่องจักรที่ใช้ผลิตชิ้นงานจริ?เช่น Plastic Injection Machine ให้นักเรียนได้ฝึกฝนในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเรียนรู้ปัญหาในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต?นอกจากนั้นนักเรียนยังจะได้ใช้เครื่องทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ เหมือนกับการทำงานในโรงงานอีกด้วย ขณะนี้ผู้จบการศึกษาจากสาขาวิชานี้กำลังเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต?เพราะเป็นผู้ที่ทักษะมีความรู้ความสามารถตรงด้านผลิตชิ้นส่วนยานยนต?ซึ่งสามารถทำงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมได้ทันท?โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/span>sbobet asia sitemap sbobet sbobet5555 W88 Casino 1XBET m88 pantip empire777 pantip sbobet slot